ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการป้องกันยาเสพติดให้โทษ เทศบาลเมืิองเมืองแกนพัฒนา

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการป้องกันยาเสพติดให้โทษ ได้รับเกียรติจากท่านรองสมจิตร์ จันทร์สำเภา รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนหนองออน โรงเรียนป่าจี้วังแดง และโรงเรียนบ้านปงอินทขิล รวมทั้งสิ้น 80 คน ได้รับเกียรติวิทยากรการอบรมจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ ให้การบรรยายและจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการฯ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการสร้างจิตสำนึก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีจากลูกที่มีต่อแม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสถาบันครอบครัวไทย เป็นการป้องกันความเสื่อมแห่งจริยธรรมของกระแสงสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยประธานในพิธี ได้เปิดกรวยดอกไม้และถวายพานพุ่ม กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นชมการแสดงของนักเรียน การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ตัวอย่างและแม่ดีเด่น และการมอบรางวัลการประกวดผลงานกิจกรรมวันแม่ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

อาหารปลอดภัย สร้างรายได้เสริม เพิ่มพูนความรู้

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน จะเลือกใช้ดินที่มีส่วนผสมของขุยไผ่ป่า ขี้เถ้าแกลบ และขุยมะพร้าว ในส่วนขั้นตอนของเมล็ดพันธุ์ จะใช้เมล็ดผักบุ้งจีนแบบอินทรีย์ นำมาแช่น้ำอุ่น 12 ชั่วโมง แล้วร่อนตะแกรงคัดเมล็ดที่บวมน้ำมาหว่านลงบนถาดเพาะกล้า ที่มีการโรยดินเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยจะหว่านเมล็ดพันธุ์ให้เต็มพื้นที่ถาด รดน้ำพอหมาด แล้วนำกระสอบพลาสติกมาวางปิดด้านบน ทับด้วยถาดเพาะชุดอื่นซ้อนกัน เพื่อบ่มเมล็ดพันธุ์ให้รากที่งอกออกมาม้วนลงดินได้เร็วขึ้น เป็นเวลา 2 วัน จากนั้น นำถาดเพาะเข้าห้องทึบแสง ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เป็นระยะเวลา 3 วัน ต้นอ่อนที่ได้จะงอกยาวตั้งตรง แล้วจึงนำมาตั้งไว้ที่มีแสงแดดส่องถึงอีก 2 วัน เพื่อให้ใบของต้นผักบุ้งอ่อนสร้างคลอโรฟิลล์ เปลี่ยนเป็นสีเขียวสด สวยงาม เท่านี้ก็สามารถทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
โดยผู้สูงอายุโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ได้รับความรู้ด้านการปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง เพื่อปลูกไว้รับประทานเองที่บ้าน รวมไปถึงแจกจ่ายเครือญาติ และสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งด้วย

????ประโยชน์ของต้นอ่อนผักบุ้ง????????????????

1.ช่วยบำรุงสายตา ไม่ทำให้ปวดตา สายตาสั้น แสบตา หรือตาแห้ง เป็นเพราะผักบุ้งมีสารที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นวิตามิน A ที่เรียกว่า เบต้า-แคโรทีนเยอะมาก แล้ววิตามิน A นี้เองเป็นสารที่ช่วยบำรุงสายตา
2.วิตามิน C จากผักบุ้ง ก็ต้องกินผักบุ้งดิบ ทั้งวิตามิน A และวิตามิน C รวมถึงเบต้า-แคโรทีน เป็นวิตามินที่ช่วยป้องกันมะเร็งได้ด้วย
3.ผักบุ้งยังมีเกลือแร่ มีธาตุเหล็กที่ช่วยบำรุงเลือด
4.อีกทั้งแคลเซียม และฟอสฟอรัสที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน
5.ช่วยในการขับถ่ายอีกด้วย เพราะผักบุ้งมีใยอาหาร
6.ในผักบุ้งมีสารชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างคล้ายอินซูลินที่สามารถลดน้ำตาลในกระแสเลือดสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน
7. และผักบุ้งเป็นผักที่มีฤทธิ์เย็นจึงช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้