ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยท่านนายกจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ขอขอบพระคุณ พ่อแม่พี่น้องชาวเมืองแกนทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญในพิธีอัญเชิญพระพุทธพิชัยมุนีศรีเมืองแกน หรือ พระเจ้าฝนแสนห่า ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบพื้นที่เมืองแกน เพื่อให้พี่น้องได้สรงน้ำและดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล จากนั้นจึงได้นำมาประดิษฐานไว้ที่ ข่วงเมืองแกน ให้ประชาชนบูชากราบไหว้เป็นเวลา 5 วัน 5 คืน เพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชาวเมืองแกน และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  และได้เกิดความอัศจรรย์ที่ยังเป็นปริศนาคราแครงใจแก่ชาวเมืองแกนมาในทุกๆ ปี ก็คือ เมื่อใดที่อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่ขึ้นรถบุษบก เพื่อแห่แหนไปรอบเมืองแล้วนั้น ปรากฏการณ์ที่สร้างความพิศวงบนท้องฟ้าก็มักจะเกิดขึ้น จากท้องฟ้าที่มีแสงแดดส่องสว่างกลับกลายมีเมฆคลึ้มตั้งเค้าเหมือนฝนกำลังจะตกทุกครั้งไป ด้วยอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าฝนแสนห่า 

 

22 พฤษภาคม 2560

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ประธานในพิธีการเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม (แรงงานนอกระบบ) การอบรมในครั้งนี้เป็นโครงการที่ดีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี สำหรับตัวผู้เข้ารับการอบรม และเผื่อแผ่ไปยังผู้ที่ไม่สามารถทำดอกไม้จันทน์เองได้ รวมถึงการถ่ายทอดต่อไปในชุมชนของตนเองอีกด้วย ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้มีทักษะฝีมือติดตัวไปประกอบเป็นอาชีพอิสระ สร้างงาน สร้างรายได้

19 พฤษภาคม 2560

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับเกียรติจากท่านจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และท่านณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยท่านสมบัติ เพื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ท่านวิโรจน์ ดวงสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่แตง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และในนามเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยท่านนายกจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของประชาชนในปีที่ผ่านมา

04 พฤษภาคม 2560

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยท่านนายกจรัส ไชยยานายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตรการดำเนินงานและศิลปะการผูกผ้าในศาสนพิธีต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากทีมประชาชนอบอุ่นจากเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญศิลปะการผูกผ้าต่างๆ ทีมงานนำโดยท่านนายกสมคิด พวงชื่น นายกเทศมนตรีตำบลสว่างอารมณ์ จากจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560 โดยการอบรมได้มี อปท.ต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแม่แตงนำบุคลากรเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเมืองแกน
01 พฤษภาคม 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมการอบรมชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการถ่ายทอด และรักษาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ณ พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิลเมืองแกน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติตามฐานการสืบสานประเพณีล้านนา อาทิ ป๋าเวณีปื้นบ้านล้านนา ฮ่วมกั๋นฮักษาเจ้นลูกเจ้นหลาน "การดำหัวแบบล้านนา" , ขนมปื้นบ้าน บ้านเฮา "ขนมจ๊อก ข้าวต้มหัวหงอก" , ภาษาปื้นเมือง ค่าวฮ่ำ กำจ๊อย      ซอพื้นเมือง ดนตรีพื้นเมือง ,สืบสานตำนานตุง ศิลป์เรื่องรุ่งตุงล้านนา , ตานต้นครัวตาน จื่นบานหมู่เฮา 

24 เมษายน 2560

วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันเทศบาล" นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560 โดยนายกเทศมนตรีฯ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล และร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก
24 เมษายน 2560

วันที่ 20-21 เมษายน 2560 ท่านนายกฯ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา" ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตร ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" ณ ห้องประชุมเกษคันธนคร
20 เมษายน 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายจรัส ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรม "รณรงค์ 7 วันอันตราย" ปล่อยขบวน อสม. ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน๊อค เพื่อลดการบาดเจ็บในช่วงสงกรานต์ ณ ศาลา SML บ้านปง
12 เมษายน 2560

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยท่านนายกจรัส ไชยยา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกิตติพล พาอิ่นคำ หรือ น้องแทน ที่สามารถสอบแข่งขันได้ในโครงการพิเศษ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด.ญ.บัวชมพู หลวงยศ สอบได้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้องep English program เด็กชายรัชพล ศรีใส และเด็กชายชินดนัย ใจมา สอบได้โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ถือว่าเป็นผลิตผลทีีมีคุณภาพทีีได้รับการปลูกฝังจากโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จึงเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
07 เมษายน 2560

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดย นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน กลุ่มพัฒนาสตรี ร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2560
07 เมษายน 2560

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา มอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย ในพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล3 รุ่นที่ 9 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
28 มีนาคม 2560

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมร้องเพลงชาติ พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และได้มอบนโยบายให้มีการร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานฯ ร่วมกันทุกๆ วันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่ศุกร์นี้เป็นต้นไป
03 มีนาคม 2560

วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับ ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย(ระดับชั้นอนุบาล) และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
02 มีนาคม 2560


23 กุมภาพันธ์ 2560


23 กุมภาพันธ์ 2560

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1