ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นายจรัส ไชยยา เป็นตัวแทนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพล มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ฯ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
28 มกราคม 2559

เมืื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "ค่านเรศวรมหาราช"
28 มกราคม 2559

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ได้มาทำสกรุ๊ปข่าว งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 6 โดยมีนักข่าวจาก NBTทำการสัมภาษณ์ข้อมูล งานหนาวนี้ที่เมืองแกนฯ จากนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

16 ธันวาคม 2558

ประชุมกาดหมั่วคัวแลง งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 6 เป็นการประชุมใหญ่ที่ให้พ่อค้าแม่ค้าชาวเมืองแกนได้ทำความเข้าใจในการตั้งร้านขายของในครั้งนี้ โดยมี นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ทำความเข้าใจ ข้อตกลง และหารือกับการจัดกิจกรรมในส่วนของ “กาดหมั่ว คัวแล” เพื่อเป็นอีกจุดหนึ่งในการบริการนักท่องเที่ยว

15 ธันวาคม 2558

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้มีการจัดประชุมใหญ่พนักงานขึ้น โดยมี นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานทุกคน ร่วมประชุม เพื่อปรึกษาเรื่องต่างๆในการทำงานทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้มอบนโยบายต่างๆในการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น

14 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้นำทีมอมรมใหญ่ อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการประชาชน โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาร่วมกับ อปพร.ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจัดอบรมขึ้น ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

14 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักในความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสร้างความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ณ โรงเรียนสานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

08 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ร่วมเปิดงานและร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง 3 ตำบล  ประจำปี 2558 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ณ สนามกีฬาไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

11 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และพสกนิกรชาวเมืองแกนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมใจกันถวายพระพรวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ เนื่องในวันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชมภพ 5 ธันวาคม ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ซึ่งในการนี้จะมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแด่พ่อดีเด่น และพ่อที่มีอายุยืนยาวที่สุดในเมืองแกนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมจึงสมควรแก่การยกย่อง

06 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 5ธันวาคม 2558 เวลา 15.30 น. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ข้าราชการ พนักงาน และพสกนิกรชาวเมืองแกน ได้ร่วมใจจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” ขึ้น โดยพร้อมเพียงกัน ณ จุดเริ่มต้นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาภายในกิจกรรม นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งแสดงความจงรักภัคดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเริ่มปั่นจักรยานพร้อมกับประชาชนเมืองแกนไปยังทางเข้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและปั่นกลับมาทางเดิมโดยเส้นชัยตั้งอยู่ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

06 ธันวาคม 2558

วันที่ 1 -3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทุกท่าน ได้มีกำหนดดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพเพื่อการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อ เอช ไอ วี เป็นรายงวดๆละ 1 เดือน ซึ่งได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพทั้ง 3เขต 

01 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา คณะผู้บริหารหัวหน้าฝ่าย และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพระแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
20 พฤศจิกายน 2558

วันนี้ เวลา 09.00 น.นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับหน่วยงาน อปพร ทำการประชุมขึ้น เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขต่างๆ ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
29 พฤศจิกายน 2558

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับประชาชนเมืองแกนทุกหมู่บ้านได้ประชุมปรึกษาการจัดงานกาดหมั่วคัวแลงขึ้นในงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสินค้าในท้องถิ่นเมืองแกน
28 พฤศจิกายน 2558

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตีเมืองเมืองแกนพัฒนา และกองสวัสดิการสังคม ได้ทำการประชุมการเตรียมความพร้อมของการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพของตนเอง จึงมีการจัดมัคคุเเทศก์น้อยขึ้นเพื่อทำการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองแกนในงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 6
29 พฤศจิกายน 2558

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1