ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.ดงพระราม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายศรชัย ชมถิ่น ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ
11 ธันวาคม 2561

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยกองสวัสดิการสังคม ได้เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมมัคคุเทศก์​ท้องถิ่น​ ณ​ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี​การเกษตร​ ให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในงานหนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่9 เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยให้เด็กสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนตนเองอีกด้วย
08 ธันวาคม 2561

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
06 ธันวาคม 2561

คณะผู้บริหารฯ​ คณะครู​ นักเรียน​ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักฯ​ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ​ ณ​ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
04 ธันวาคม 2561

นายฐิติ อินทะพันธุ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บันนังสตา จังหวัดยะลา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตรค่ะ
04 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงในชุมชน  ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด  “แอ่วยี่เป็งม่วนใจ๋  ปลอดประทัดยักษ์  ไร้แอลกอฮอล์”   และ “สืบสานประเพณียี่เป็งตามวิถีล้านนา  สืบสานภูมปัญญาท้องถิ่น”  ขึ้น  ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน โดยมีนางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล ปฏิบัตินหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และจัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วยการทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ การทำผางประทีป  และทำซุ้มประตูป่า

23 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานภูมปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เด็กนักเรียนได้ร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน วิธิร์มา กันยายน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

23 พฤศจิกายน 2561


ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประธานชุมชน ประธานกลุ่มเกษตรกร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง ร่วมประชุมโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และการจัดทำบัญชีครัวเรือน
23 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและถวายบังคม​ ร.6​ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว​ บิดาแห่งลูกเสือไทย


23 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ประจำกองสำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
09 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สภาเด็กและเยาวชนเมืองแกน ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการหยาดฝน
05 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย"ทีปังกรการุณยมิตร" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การเกษตรเมืองแกน
05 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่อำเภอแม่แตงร่วมผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม /หัวหน้างานพัฒนาชุมชน /เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
30 ตุลาคม 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายฐิติ​ อินทะพันธุ์​ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็น​ประธานในพิธีเปิดโครงการบิ๊คคลีนนิ่ง​ Big Cleanning Day​ ของศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร​ โดยมีคณะครู​ และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมการทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร​ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
30 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านรองประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน และรับชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ณ โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน
22 ตุลาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1