ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 เมษายน 2560 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมการอบรมชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการถ่ายทอด และรักษาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ณ พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิลเมืองแกน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติตามฐานการสืบสานประเพณีล้านนา อาทิ ป๋าเวณีปื้นบ้านล้านนา ฮ่วมกั๋นฮักษาเจ้นลูกเจ้นหลาน "การดำหัวแบบล้านนา" , ขนมปื้นบ้าน บ้านเฮา "ขนมจ๊อก ข้าวต้มหัวหงอก" , ภาษาปื้นเมือง ค่าวฮ่ำ กำจ๊อย      ซอพื้นเมือง ดนตรีพื้นเมือง ,สืบสานตำนานตุง ศิลป์เรื่องรุ่งตุงล้านนา , ตานต้นครัวตาน จื่นบานหมู่เฮา 

24 เมษายน 2560

วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันเทศบาล" นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560 โดยนายกเทศมนตรีฯ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล และร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก
24 เมษายน 2560

วันที่ 20-21 เมษายน 2560 ท่านนายกฯ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา" ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตร ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" ณ ห้องประชุมเกษคันธนคร
20 เมษายน 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายจรัส ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรม "รณรงค์ 7 วันอันตราย" ปล่อยขบวน อสม. ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน๊อค เพื่อลดการบาดเจ็บในช่วงสงกรานต์ ณ ศาลา SML บ้านปง
12 เมษายน 2560

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยท่านนายกจรัส ไชยยา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกิตติพล พาอิ่นคำ หรือ น้องแทน ที่สามารถสอบแข่งขันได้ในโครงการพิเศษ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด.ญ.บัวชมพู หลวงยศ สอบได้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้องep English program เด็กชายรัชพล ศรีใส และเด็กชายชินดนัย ใจมา สอบได้โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ถือว่าเป็นผลิตผลทีีมีคุณภาพทีีได้รับการปลูกฝังจากโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จึงเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
07 เมษายน 2560

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดย นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน กลุ่มพัฒนาสตรี ร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2560
07 เมษายน 2560

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา มอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย ในพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล3 รุ่นที่ 9 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
28 มีนาคม 2560

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมร้องเพลงชาติ พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และได้มอบนโยบายให้มีการร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานฯ ร่วมกันทุกๆ วันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่ศุกร์นี้เป็นต้นไป
03 มีนาคม 2560

วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับ ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย(ระดับชั้นอนุบาล) และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
02 มีนาคม 2560


23 กุมภาพันธ์ 2560


23 กุมภาพันธ์ 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “สะพายกล้องท่องเมืองแกน season 3”ภายใต้หัวข้อ ฤดูหนาวของฉันกับวันดี ๆ  ที่เมืองแกน เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ และการจัดงาน หนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เป็นที่มาของการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศส่งภาพเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ถึง 128 ภาพ กิจกรรมเริ่มจัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา และได้มีการมอบรางวัลผู้ที่ชนะการประกวดในวันที่ 26 มกราคม 2560 โดยท่านจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ตามรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ                     นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1        นายก่อเกียรติ จำปา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2        นายชัชวาล สามวัง
รางวัลชมเชย                      นายพงษ์พันธ์ จันทะหัง
รางวัลชมเชย                      นายชัยพฤกษ์ เคลื่อนเพชร
รางวัลชมเชย                      นายสุทัศน์ ฟองมูล
รางวัลชมเชย                      นายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์
รางวัลชมเชย                      นายกมล บุญศรี


26 มกราคม 2560

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยท่านจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับชุมชน จำนวน 27 ชุมชน โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ตลาด จำนวน 10 แห่ง รพ.สต. จำนวน 2 แห่ง ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 2 แห่ง เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตามแบบ “ประชารัฐ” ได้แก่ ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคเอกชน/ประชาสังคม เพื่อลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคให้น้อยลง (Reduce)ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า (Reuse) และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืน (Recycle) ตามหลักการ “3 Rs-ประชารัฐ” เพื่อเป็นจังหวัดเชียงใหม่สะอาด
26 มกราคม 2560

ท่านนายกจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี2559 ระดับราชมงคลสรรเสริญ(เข็มเงิน) ด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
18 มกราคม 2560

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "สะพายกล้อง ท่องเมืองแกน" season 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากช่างภาพจำนวนมาก ในการประกวดครั้งนี้ คณะกรรมการได้ทำการตัดสินการประกวด และมีความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตัดสินการประกวด และขอประกาศผลการตัดสินดังนี้


16 มกราคม 2560

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1