ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ. ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
26 กันยายน 2560

นายสงวน แก้วตาติ๊บ และ นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อสุขภาวะที่ดี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
25 กันยายน 2560

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่ง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560
20 กันยายน 2560

ท่านรองนายกฯ นายประพันธ์ ชัยอินตา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. ท่าข้าม จังหวัดแพร่
15 กันยายน 2560

ในช่วงเช้านักเรียน นายประพันธ์ ชัยอินตารองนายกฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและไหว์พระสวดมนต์

-นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกฯมอบนโยบายแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

-มีการทำดอกไม้ โดยวัสดุต้นใบเตย มะกรูด เพื่อใช้แขวนตู้เสื้อผ้าหรือในรถยนต์ เพื่อระงับกลิ่นเหม็นอับ

-มีการสอนทำน้ำผลไม้ปั่น เพื่อสุขภาพเอาไว้ดื่มก่อนอาหารกลางวัน

15 กันยายน 2560

นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิด และมอบทุนโครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่1 ณ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก
14 กันยายน 2560

ท่านรองประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
13 กันยายน 2560

นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกน เป็นประธานเปิดโครงการขยะรีไซเคิล ณ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักฯ
07 กันยายน 2560

ท่านรองประพันธ์ ชัยอินตา พร้อมด้วยท่านรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.นางแล จ.เชียงราย ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
07 กันยายน 2560

นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานพร้อมทั้งท่านที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาฯ ในการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรเมืองแกน
06 กันยายน 2560

วันพุธ ที่ 6 กันยายน  2560  ท่านรองนายกฯ นายประพันธ์ ชัยอินตา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและครอบครัวคนเมืองแกน.  ร่วมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ  "สร้างสุข แสวงบุญ เสริมบารมี ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม นำความสุข"  ณ. วัดสันป่าสักศรีภูมินทร์ เวลา. 09. 00 น.
06 กันยายน 2560

05 กันยายน 2560

นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง และนายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมงานประชุมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่แตง "ประสานงาน ประสานใจ ประสานความคิด ร่วมจิตพัฒนาการศึกษาไทย" ผู้บริหารโรงเรียนสพฐ.ในเขตอำเภอแม่แตงและโรงเรียนเทศบาลฯ(อนุบาลสานสายใยรักฯ) ณ อาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเมืองแกน
05 กันยายน 2560

ในช่วงเช้านักเรียน นายประพันธ์ ชัยอินตารองนายกฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและไหว์พระสวดมนต์

-นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกฯมอบนโยบายแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

-มีการออกกำลังกายในช่วงเช้า นำเข้าสู่บทเรียนโดยการบริหารนิ้วมือแลัประสานสัมพันธ์ด้วยเพลงแมงมุมลาย

-วันนึ้โรงเรียนสร้างสุขเรียนเกี่ยวกับการแช่มือแช่เท้า01 กันยายน 2560

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และกิจกรรมขยะแลกไข่วันนี้ที่บ้านช่อแล
31 สิงหาคม 2560

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1