ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการป้องกันยาเสพติดให้โทษ ได้รับเกียรติจากท่านรองสมจิตร์ จันทร์สำเภา รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนหนองออน โรงเรียนป่าจี้วังแดง และโรงเรียนบ้านปงอินทขิล รวมทั้งสิ้น 80 คน ได้รับเกียรติวิทยากรการอบรมจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ ให้การบรรยายและจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการฯ

21 สิงหาคม 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ กลุ่มผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี

16 สิงหาคม 2562

การประชุมสภาสมัยสามัญสมัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

14 สิงหาคม 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการสร้างจิตสำนึก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีจากลูกที่มีต่อแม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสถาบันครอบครัวไทย เป็นการป้องกันความเสื่อมแห่งจริยธรรมของกระแสงสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยประธานในพิธี ได้เปิดกรวยดอกไม้และถวายพานพุ่ม กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นชมการแสดงของนักเรียน การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ตัวอย่างและแม่ดีเด่น และการมอบรางวัลการประกวดผลงานกิจกรรมวันแม่ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

09 สิงหาคม 2562

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดโครงการเมืองแกน เมืองสีเขียว คาร์บอนต่ำ ได้นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก และผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และบวชป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์

09 สิงหาคม 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน จะเลือกใช้ดินที่มีส่วนผสมของขุยไผ่ป่า ขี้เถ้าแกลบ และขุยมะพร้าว ในส่วนขั้นตอนของเมล็ดพันธุ์ จะใช้เมล็ดผักบุ้งจีนแบบอินทรีย์ นำมาแช่น้ำอุ่น 12 ชั่วโมง แล้วร่อนตะแกรงคัดเมล็ดที่บวมน้ำมาหว่านลงบนถาดเพาะกล้า ที่มีการโรยดินเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยจะหว่านเมล็ดพันธุ์ให้เต็มพื้นที่ถาด รดน้ำพอหมาด แล้วนำกระสอบพลาสติกมาวางปิดด้านบน ทับด้วยถาดเพาะชุดอื่นซ้อนกัน เพื่อบ่มเมล็ดพันธุ์ให้รากที่งอกออกมาม้วนลงดินได้เร็วขึ้น เป็นเวลา 2 วัน จากนั้น นำถาดเพาะเข้าห้องทึบแสง ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เป็นระยะเวลา 3 วัน ต้นอ่อนที่ได้จะงอกยาวตั้งตรง แล้วจึงนำมาตั้งไว้ที่มีแสงแดดส่องถึงอีก 2 วัน เพื่อให้ใบของต้นผักบุ้งอ่อนสร้างคลอโรฟิลล์ เปลี่ยนเป็นสีเขียวสด สวยงาม เท่านี้ก็สามารถทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
โดยผู้สูงอายุโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ได้รับความรู้ด้านการปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง เพื่อปลูกไว้รับประทานเองที่บ้าน รวมไปถึงแจกจ่ายเครือญาติ และสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งด้วย

????ประโยชน์ของต้นอ่อนผักบุ้ง????????????????

1.ช่วยบำรุงสายตา ไม่ทำให้ปวดตา สายตาสั้น แสบตา หรือตาแห้ง เป็นเพราะผักบุ้งมีสารที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นวิตามิน A ที่เรียกว่า เบต้า-แคโรทีนเยอะมาก แล้ววิตามิน A นี้เองเป็นสารที่ช่วยบำรุงสายตา
2.วิตามิน C จากผักบุ้ง ก็ต้องกินผักบุ้งดิบ ทั้งวิตามิน A และวิตามิน C รวมถึงเบต้า-แคโรทีน เป็นวิตามินที่ช่วยป้องกันมะเร็งได้ด้วย
3.ผักบุ้งยังมีเกลือแร่ มีธาตุเหล็กที่ช่วยบำรุงเลือด
4.อีกทั้งแคลเซียม และฟอสฟอรัสที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน
5.ช่วยในการขับถ่ายอีกด้วย เพราะผักบุ้งมีใยอาหาร
6.ในผักบุ้งมีสารชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างคล้ายอินซูลินที่สามารถลดน้ำตาลในกระแสเลือดสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน
7. และผักบุ้งเป็นผักที่มีฤทธิ์เย็นจึงช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้

02 สิงหาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

จัดโครงการอบรมฝึกทักษะป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงเรียนวัดหนองออน และโรงเรียนบ้านปลาดาว เข้าร่วมโครงการจำนวน 210 คน

และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทีมวิทยากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

30 กรกฎาคม 2562

งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี หลักสูตรการถักกระเป๋าสะพายเชือกร่ม ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน

26 กรกฎาคม 2562


วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรม โครงการวันสำคัญของชาติประจำปี 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10

26 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน

26 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่นแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีคณะผู้ร่วมศึกษาดูงานจำนวน 100 ท่าน และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน

26 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สอนการทำดอกมะลิ จากกระดาษทิชชู่ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้สำหรับใช้ในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่ใกล้จะมาถึงนี้ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่บุตรหลานในครอบครัว และสามารถทำเป็นอาชีพเสริม เพื่มรายได้แก่ครอบครัวได้อีกทางหนึ่้งด้วย

26 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกนในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้มีการสอนทำ"พรมเช็ดเท้ามุ้งมิ้ง" มาสอนให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะงานฝีมือ ที่สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักให้ผู้สูงอายุได้ สร้างรายได้ให้ครอบครัว ซึ่งสามารถทำในช่วงเวลาว่าง ซึ่งอาจรวมกลุ่มอาชีพประดิษฐ์ ทำให้ผู้สูงอายุมีสังคม อารมย์แจ่มใส และมีรายได้เสริมจุนเจือครอบครัว
และในวันนี้ยังได้มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ศิลปะการซอพื้นเมือง วิทยากรโดยทีมจู ขี้เมี้ยง ได้นำศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้าน ซอล้านนา มาให้นักเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ได้ร่วมเรียนรู้ และร่วมสืบสาน ซึ่งการเรียนรู้ที่ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานจากวิทยากรเป็นอย่างยิ่ง

28 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทั้ง 2 ตำบล จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย กำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล

26 มิถุนายน 2562

เนื่องในวัน 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทั้ง 27 ชุมชน ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องมาจากปัญหายาเสพติดได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด

26 มิถุนายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1