ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเข้าร่วมโครงการประชุมอบรม เรื่อง คุณภาพการใช้ภาษาไทยและเนื้อหาของสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารทางราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในหัวข้อการบรรยาย เรื่อง คุณภาพด้านภาษาในสื่อสิ่งพิมพ์และตัวอย่างผลการวิเคราะห์คุณภาพของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพรทิพย์ คำดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แล้วต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสสื่อสิ่งพิมพ์" 
วิทยากร : อาจารย์ไชยวัฒน์ แป้งหอม อาจารย์พิเศษระดับอุดมศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ และทนายความ

การบรรยายในช่วงบ่ายในเรื่อง "การจัดทำเนื้อหาและภาพประกอบในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น"
วิทยากร : คุณธีรมล บัวงาม บรรณธิการสื่อประชาธรรม 
26 กรกฎาคม 2560

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
25 กรกฎาคม 2560

ท่านนายกฯจรัส ไชยยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ รวมไปถึงผู้สูงอายุแต่ละชุมชนทั้ง3เขตในพิ้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มาร่วมงานธรรมทูตสัญจรวันนี้ณ วัดหางดง
25 กรกฎาคม 2560

ในช่วงเช้านักเรียน ท่านนายกฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและไหว์พระสวดมนต์

-ท่านนายกฯมอบนโยบายแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างและช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน

-มีการออกกำลังกายในช่วงเช้า มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำสอนออกกำลังกาย และ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โดย ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-มีวิทยากรพิเศษมาสอนฟ้อนรำและสอนเต้นลีลาศ เพื่อการออกกำลังกาย
21 กรกฎาคม 2560

ท่านนายกฯจรัส ไชชยา พร้อมท่านรองปลัดชาตรี และท่านผอ.กองช่าง เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนาฯ ณ ห้องประชุม4 ชั้น4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
20 กรกฎาคม 2560

ท่านนายกฯ ร่วมกับคณะกรรมการ สปสช. ศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
18 กรกฎาคม 2560

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยท่านนายกฯ จรัส ไชยยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย (กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ "ดอกดารารัตน์") ประจำปีงบประมาณ 2560 สนับสนุนการจัดดอกไม้จันทร์ในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีจิตอาสาประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมจัดทำดอกไไม้จันทร์ ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
18 กรกฎาคม 2560

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยท่านนายกจรัส ไชยยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ที่ได้รับรางวัล จากการร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่15 ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560

12 กรกฎาคม 2560

นักเรียนโรงเรียนหนองออนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่แตง เรียนการทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ ณ. ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีวิทยากรของกองสวัสดิการสังคม
14 กรกฎาคม 2560

วันที่14 กรกฏาคม 2560 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
14 กรกฎาคม 2560

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีท่านนายกฯ ร่วมพบปะและพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขและ มีกิจกรรมการสอนหลักสูตร โยคะสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการผู้สูอายุสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สู่ยุค Thailand 4.0
14 กรกฎาคม 2560

ท่านจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธี ปลูกต้นไม้ 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ขยะฝังกลบ โดยเทศบาลตำบลสันมหาพน และ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
จำนวน 500 ต้น ต้นพยุง ต้นมะขามบ้าน ต้นมะขามป้อม ต้นขี้เหล็กบ้าน
12 กรกฎาคม 2560

ท่านนายกจรัส ไชยยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะครู เจ้าหน้าที่พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา  ณ วัดบ้านปง วัดวังแดง และวัดช่อแล
07 กรกฎาคม 2560

การฝึกอบรมหลักสูตรและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มีวิทยากรจากกรมการท่องเที่ยวมาบรรยายในการอบรม ณ วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี

ผู้อำนวยการ วนอุทยานน้ำตกบัวตอง น้ำพุเจ็ดสี ร่วมต้อนรับและแนะนำสถานที่ต่างๆในอุทยาน และมีวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ดอยอินทนนท์

ช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่ของนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสีพาเที่ยวชมสถานที่ภายในนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี หมู่ 8 บ้านป่าไม้ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

05 กรกฎาคม 2560

ท่านนายกฯ กล่าวกับท่านเกษตรอำเภอแม่แตง สมาชิกสภาฯและประธานชุมชน ในการอบรมโครงการ๙๑๐๑ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเมืองแกน
05 กรกฎาคม 2560

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1