ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านรองประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน และรับชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ณ โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน
22 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและเรียนรู้ชุมชน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ และทำกิจกรรมรณรงค์สมทบทุน เพื่อมอบของใช้ส่วนตัวแก่ผู้พิการ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
22 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดย ผอ.วิร์ธิมา​ กันยายน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ร่วมพิธีเปิด​การ​แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย​ รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ​ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา2561​ สุโขทัยธานีเกมส์ ณ​ สนามกีฬา​สถาบันวิทยาลัยพละศึกษาสุโขทัย​
22 ตุลาคม 2561

โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน วันที่ 28 กันยายน 2561 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำดอกดาวกระจายไทย และดอกคอสมอส จากหลอดพลาสติก เพื่อจัดเตรียมเป็นสินค้าจำหน่าย ในเทศกาลงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 9 ที่จะมาถึงของปีนี้
28 กันยายน 2561

วันที่ 25 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดำเนินกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเมืองแกนสดใส ร่วมใจใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ รอบที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน
25 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดำเนินโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
23 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมบรรยายหัวข้อโรคข้อเข่าเสื่อม เป็นการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ และร่วมทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน
21 กันยายน 2561

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
27 สิงหาคม 2561

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปิดโครงการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยมี นางวิร์ธิมา กันยายน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
27 สิงหาคม 2561

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนคนเมืองแกน การประกวดวงดนตรีเยาวชนคนเมืองแกนต้านยาเสพติด การประกวดรำวงย้อนยุคสามวัยต้านภัยยาเสพติด และการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติด รุ่นอายุ 12 และ 14 ปี ประจำปี 2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
25 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ร่วมเรียนรู้การฝึกทำขนมไทย "ข้าวเกรียบปากหม้อ" วิทยากรโดยนางสาวกรวันท์ ปันอื่น ข้าวเกรียบปากหม้อสูตรบ้านวังดิน โดยให้ผู้สูงอายุได้ร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความสุขและสนุกสนุนกับการร่วมทำขนมเป็นอย่างยิ่ง
17 สิงหาคม 2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายศรชัย ชมถิ่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการโภชนาอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแกน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
16 สิงหาคม 2561

การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
14 สิงหาคม 2561

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน จิตอาสา และประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ร่วมลงนามถวายพระพร กิจกรรมการร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวนกว่า 400 ต้น ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
26 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมเปตองทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม สมาธิเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง กิจกรรมนี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
20 กรกฎาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1