ยินดีต้อนรับ สู่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ประชุมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายนขึ้น
ณ วัดหนองบัว ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆร่วมพบปะพูดุยและร่วมฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งในการนี้ทาง นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้มาเป็นประธานในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมภายในงานประชุมผู้สูงอายุครั้งที่ 9 ประกอบด้วย
 - การแสดงจากกลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านหนองบัว
 - การให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจากบุคคลากรจากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 - โรงทานอาหาร
 - การแสดงพระธรรมเทศนา
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ให้ผลลัพธ์ในเชิงบวกแก่ผู้สูงอายุ ทั้งด้านอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใส และความรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ

 23 มิถุนายน 2558

กิจกรรมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 8
กิจกรรม "ประชุมผู้สูงอายุสัญจร" ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และปรับสภาพจิตใจผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8 ได้จัดขึ้น ณ วัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุได้พบปะกันระหว่างผู้สูงอายุุจากชุมชนต่างๆ ปรึกษาการแก้ไขปัญหาและร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้สูงวัยให้เกิดความสุข ทั้งนี้ยังมีการเทศนาธรรม เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เกิดความสงบร่มเย็น 
ภายในงานได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
 * กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ
 * กิจกรรมการแสดงจากเยาวชน
 * เทศนาธรรม 
 * กิจกรรมการให้ความรู้จากประธานผู้สูงอายุ
 * การให้บริการจากหน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองเเกนพัฒนา

 23 มิถุนายน 2558

กิจกรรมประเพณีเดือน8เข้า เดือน9ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน
ประเพณีเดือน8เข้า เดือน9ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลขึ้น เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ภายในงานได้จัดกิจกรรมมากมาย เช่น ใส่ขันดอก พิธีกรรมทางพุทธศาสนา บวงสรวงพระเจ้าสามฝั่งแกน การประกวดร้องเพลง ชมการแสดงต่างๆของเยาวชน และกลุ่มแม่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งประเพณีใส่ขันดอกได้จัดขึ้น ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน โดยมีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดยท่านนายกจรัส ไชยา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นผู้จัดงานประเพณีนี้ขึ้น เพื่อรำลึกถึงวีรกษัตริย์พระเจ้าสามฝั่งแกน และวีรชนที่ได้ก่อตั้งเมืองแกนขึ้นมาจวบจนถึงกาลปัจจุบัน 22 มิถุนายน 2558

การแข่งขันบั้งไฟหมื่นและประเพณีเลี้ยงผีฝาย ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้จัดกิจกรรมประเพณีเลี้ยงผีฝายและกิจกรรมการแข่งขันบั้งไฟหมื่่นขึ้นเพื่อเซ่นไหว้ผีฝาย ที่คอยคุ้มครองแหล่งน้ำและดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้แก่การเกษตร โดยมี นายณัฐ สัจวิโส ปลัดอำเภอแม่แตงเป็นผู้เปิดงานในครั้งนี้ ซึ้งในปีนี้นอกจากการแข่งขันบั้งไฟพันและบั้งไฟหมื่นนั้น ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ยังได้มีหรสพรำวงย้อนยุคเพื่อสร้างขวัญและกำลังให้กับพี่น้องชาวเมืองแกนอีกด้วย
 18 มิถุนายน 2558

กิจกรรมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 7
ความร่วมมือระหว่างชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7  ณ วัดหนองออน ตำบลอินทขิล  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของ นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับ ผู้สูงอายุ สมาชิกชุมชนหนองออนและท่าต้นปุย ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ให้มีความรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพจิดใจ สังคม อารมณ์ ของผู้สูงอายุ

 27 เมษายน 2558

กิจกรรมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 6
กิจกรรมผู้สูงอายุสัญจรครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ณ วัดป่าจี้ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของ นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับ ผู้สูงอายุ สมาชิกชุมชนป่าจี้ ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ให้มีความรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพจิดใจ สังคม อารมณ์ ของผู้สูงอายุ

 27 เมษายน 2558

กิจกรรมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 5
ความร่วมมือระหว่างชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5  จัดขึ้นที่วัดวังแดงตำบลอินทขิล  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของ นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับ ผู้สูงอายุ สมาชิกชุมชนวังแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพจิดใจ สังคม อารมณ์ ของผู้สูงอายุ 
 27 เมษายน 2558

" หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 5 "
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ "หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 5"
     เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้จัดงาน  "หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 5" ขึ้น  เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2557 - 3 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ซึ่งมีกิจกรรม อาทิเช่น  ชมทุ่งดอกคำแผ้แหล้บาน ในพื้นที่กว่า 10 ไร่ , สวนดอกไม้เมืองหนาว , ไส้อั่วสมุนไพรย่างยาวที่สุดในโลก ซึ่งยาวถึง 425 เมตร ย่างบนเตาย่างขนาด 5x5 เมตร , กลองสะบัดชัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 7 เมตร , กิจกรรมนั่งรถราง , ขี่งัวล้อผ่อเมืองแกน , การหมั้ว ครัวแลง ซึ่งเป็นการจำหน่าย อาหารพื้นเมือง สินค้าของที่ระลึก สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าทางการเกษตร และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย , การแข่งขันกลองสะบัดชัยชิงแชมป์ภาคเหนือ ,การสัมผัสใกล้ชิดวิถีชีวิตฅนเมืองแกน, การแข่งขันทางการเกษตร ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองแกนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงเกษตรกรรมและวัฒนธรรมแหล่งใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ถือได้ีว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนคนเมืองแกนได้อีกทางหนึ่งด้วย


 19 มกราคม 2558

กิจกรรมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 4
กิจกรรมผู้สูงอายุสัญจร ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพและการปรับสภาพจิตใจผู้สูงอายุ
     ความร่วมมือระหว่างชมรมผู้สูงอายุเทสบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมทั้งหมด 13  ครั้ง หมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4  จัดขึ้นที่วัดป่าไผ่ ตำบลช่อแล  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของ นายจรัส  ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา , แม่คำบาง  คันธิโย ประธานผู้สูงอายุ , นางโสภา  มูลศรี ประธานชุมชน  ร่วมกับ ผู้สูงอายุ สมาชิกชุมชนป่าไผ่  ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพจิดใจ สังคม อารมณ์ ของผู้สูงอายุ  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 19 มกราคม 2558

คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ

เมื่อวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2557 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา และคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ มอบแว่นสายตาตามโครงการคัดกรองโรคต้อกระจกและปัญหาด้านสายตาแก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอสม. ประชาชนทั่วไป และมอบวัสดุปรับปรุงห้องน้ำโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยใส่ใจผู้สูงอายุ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทั้ง 3 เขต ทุกๆหมู่บ้าน


 06 พฤศจิกายน 2557

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
9 หมู่ 10 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5385-7360 โทรสาร 0-5385-7017
copyright © 2555 www.muangkaen.go.th