ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ประกาศและประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
 17 มกราคม 2561