ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับแก้ไขเซตตั้งล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กห-319 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเ10 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 36 รายการ09 กันยายน 2562
ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ30 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเพดานอาคารเรียนอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2562
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอ21 สิงหาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์05 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 สิงหาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256201 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู๔้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำ19 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2562
ประกาศผุ้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ05 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้17 มิถุนายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256217 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2562

 [1]  2  3  4  5 .....