ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา15 มกราคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเลียบคลองชลประทาน09 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ24 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สี่แยกที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนบ้านหนองรวมใจ12 ธันวาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เลียบถนนบ้านปง - บ้านสันป่าตอง ช่วงชุมชนบ้านเด่น1 07 ธันวาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ07 ธันวาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256204 ธันวาคม 2561
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงชุมชนบ้านเด่น04 ธันวาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ27 พฤศจิกายน 2561
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง26 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สี่แยกที่อ่านหนังสือพิมพ์23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง21 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256121 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/256102 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์29 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์22 ตุลาคม 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ภาคเรียนที่ 2 ปีก09 ตุลาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256204 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.บ้านหนองออน 1-228 กันยายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256227 กันยายน 2561

 [1]  2  3  4  5 .....