ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศผุ้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ05 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้17 มิถุนายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256217 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต้นท์ผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสายชุมชนหนองออน 1 - 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก10 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยปูรินบ้านปง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะ07 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสีอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 มิถุนายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256206 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (ตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd17 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256214 พฤษภาคม 2562
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน03 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร30 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 5 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน29 เมษายน 2562

 [1]  2  3  4  5 .....