ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสายชุมชนหนองออน 1 - 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก   [ 10 มิถุนายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร